bord2zonderborder.png
kalenderplaatje-2xzonderborder.png

(for English check text below)

Vanaf vrijdag 12 juni 2020 heeft er t/m 19 oktober elke dag iemand tussen 9u en 17u op de Dam gestaan met het bord: ‘ZOLANG ER SYSTEMISCH RACISME IS, STAAT HIER IEMAND'. Vanaf 23 oktober is dat elke vrijdag en zaterdag geworden. Omdat we op 12 juni precies één jaar staan zal er in die week (12-19 juni) weer elke dag iemand staan. 

We doen dit om het collectieve bewustzijn blijvend te vergroten dat systemisch racisme ook in Nederland aan de orde van de dag is en dat dat MOET veranderen.

Deze actie duurt zolang het nodig is.
 

Aan jou de vraag om één uur met dit bord op de Dam te gaan staan.

Hier kun je jouw uur op de Dam inplannen (zie de agenda).

 

#ZOLANGHETNODIGIS

Naar aanleiding van de moord op George Floyd volgden er wereldwijde demonstraties tegen racisme. Deze inspireerden om niet alleen nú op te staan tegen racisme, maar juist langdurig en letterlijk gedragen door vele handen, één voor één.

WAAROM #ZOLANGHETNODIGIS

De actie is voor iedereen die zich afvraagt: “Wat kan ik concreet doen om een bijdrage te leveren aan het vergroten van het collectief bewustzijn over systemisch racisme?”
#Zolanghetnodigis is een actie die enerzijds dit bewustzijn vergroot bij de langslopende mensen, het gesprek aangaat met iedereen die daarin geïnteresseerd is en tot slot ook een reflectiemoment biedt voor degenen die deelnemen.

Het gesprek over ongelijkheid op basis van huidskleur en afkomst mag niet meer stilvallen. 

Laten we ons openlijk blijven uitspreken tegen racisme, zolang het nodig is.

 

Belangrijk om te weten:

  • Éénpersoonsacties op de Dam zijn legaal, desalniettemin zijn gemeente en politie zijn op de hoogte gebracht.

  • Je mag natuurlijk iemand meenemen, maar zorg dat diegene minimaal op 1,5 meter afstand staat en niet actief meedoet aan de actie. Vanaf 2 personen vorm je namelijk officieel een groep en is het illegaal om op de Dam te demonstreren.

  • In de bevestigingsmail die je ontvangt staan verdere instructies.

  • Je naam wordt zichtbaar in de agenda, dus gebruik bij voorkeur alleen je voornaam.

  • Je mailgegevens zijn niet zichtbaar en worden nooit gedeeld met derden.

 

Er zijn maar 56 mensen per week nodig!

We laten dit doorgaan zolang het nodig is!

Laat deze fakkel niet doven: laat anderen weten dat je meedoet en enthousiasmeer hen om ook mee te doen!

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn iedereen die niet willen leven in een land waar mensen geen gelijke kansen hebben enkel vanwege hun huidskleur en/of etniciteit.

Wij zijn iedereen die niet wil leven in een land waar systemisch racisme bestaat.

NB Mocht je meer betrokken willen zijn bij dit initiatief, mail ons dan op zolanghetnodigis@gmail.comWe zijn een poule aan het samenstellen van mensen die als vangnet willen dienen voor e.v.t. uitvallers.

ENGLISH

Since Friday the 12th June every day from 9am-5pm someone stood on Dam Square holding a sign: ‘AS LONG AS SYSTEMIC RACISM EXISTS, SOMEONE WILL STAND HERE’. Since October 23rd it is only on Fridays and Saturdays.

We’re doing this to remind everyone that racism is a serious issue in the Netherlands and it HAS to change.

This action will last as long as it takes.

 

We ask you to join and hold the sign for 1 hour.

You can sign up and schedule your hour (see schedule).

 

#ASLONGASITTAKES

In respons to the murder of George Floyd worldwide demonstrations against racism followed. Thy inspired to not only stand up against it now, but long lasting, carried literally by many hands, one after another. 

 

WHY #ASLONGASITTAKES

The action is for everybody that is asking themselves:

“What can I do to contribute to the growing awareness of systemic racism?”

#Aslonasittakes is an action that enhances this awareness by passers-by, starting the conversation with anyone who is interested and last but not least it's a moment of reflection for the participants themselves.
 

We can not allow that the conversation about inequality on the basis of skin color or origin stops.

Let's speak up openly against racism, as long as it takes. 

 

Important to know:

  • One person actions are legal, nevertheless municipality and police have been informed about the action.

  • You can always take someone with you, but make sure that that person is keeping at least a 1.5 metre distance and is not actively participating in the protest. Two or more people protesting at Dam Square is illegal.

  • After scheduling you’ll receive an email with instructions.

  • Your name is shown in a public schedule so only use your first name.

  • We will not show or share your email with anyone else.

 

We only need 56 people a week!

We will continue doing this as long as necessary!

Don't let this fire go out, let others know that you do this and enthuse them to join too!

WHO ARE WE?

We are everyone that doesn't want to live in a country where people don't have equal opportunities only because of the color of their skin and/or their ethnicity. 

We are everyone that doesn't want to live in a country where there is systemic racism.

Note: If you want to be more involved in this initiative, please mail to zolanghetnodigis@gmail.com. We are putting together a pool of people who want to fill in for possible cancellations.